ელექტრონული წიგნები

საქართველო ღვინის სამშობლო

ავტორი: ნანა რუსიშვილი

აღწერა

ვაზის კულტურა საქართველოში პალეოენთობოტანიკური მონაცმების საფუძველზე

სასწავლო კურსი

მეღვინეობის კანონმდებლობა

მეღვინეობა

სასწავლო კურსები

მეღვინეობა

ღვინის დეგუსტაცია

სასწავლო კურსები

ღვინის დეგუსტაცია

ქვევრის ღვინის წარმოება

სასწავლო კურსები

ქვევრის ღვინის წარმოება

მევენახეობა

სასწავლო კურსები

მევენახეობა

,,ღვინის მარკეტინგი და გაყიდვები“

ფოტოგალერეა