პროფესიული სწავლება

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამები

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 10 აპრილის №335709 ოქმის გადაწყვეტილებით მონიჭებული გვაქვს პროფესიული გადამზადების პროგრამის „ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების დეგუსტაციისა“ და ,,ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიების'' განხორციელების უფლება.

ორივე პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.