ბიომევენახეობა, ბიომეღვინეობა და სერტიფიცირების პროცესი

ბიომევენახეობა, ბიომეღვინეობა და სერტიფიცირების პროცესი

  • პედაგოგი
    ზურაბ ნადარეიშვილი
  • კატეგორია
    ლექცია
ბიომევენახეობა, ბიომეღვინეობა და სერტიფიცირების პროცესი

ტრენინ-გკურსი მოიცავს ბიო მევანახეობა-მეღვინეობის სტანდარტის მოთხოვნების; ბიოვენახის  მოვლის, კონვერსიის პერიოდის, ბიოყურძნის და ბიო ღვინის წარმოებისას ნებადართული და აკრძალული ოპერაციების, მასალების; ბიოპროდუქციის წარმოების ინსპექტირების, სერტიფიცირებისა და პროდუქციის ექსპორტის  და თემატიკასთან დაკავშირებული სხვა აქტუალური  საკითხების სწავლებას. 

სერტიფიკატი გაიცემა ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

“კავკასსერტი”-ს  ხარისხის მენეჯერი.


ტრენინგზე ხელმოწერის გასაფორმებლად აუცილებელია საიტზე რეგისტრაცია ან ავტორიზაცია!


ავტორიზაცია
რეგისტრაცია

ტრენინგის შინაარსი

  • ხანგრძლივობა : 4 საათი
  • ლექციების რ-ბა : 2
  • მსმენელები : 25
ფასი : 125 შეძენა