ღვინის მიკრობიოლოგია და ბაქტერიული დაავადებები

ღვინის მიკრობიოლოგია და ბაქტერიული დაავადებები

  • პედაგოგი
    ნ.გაგელიძე მ.ხომასურიძე
  • კატეგორია
    ლექცია
ღვინის მიკრობიოლოგია და ბაქტერიული დაავადებები

ღვინის მიკრობიოლოგია. ღვინის ბაქტერიული დაავადებები. ღვინის ოქსიდაცია, დაძმარება, ღვინის დამჟავება, დიაცეტილი. თაგვის გამონაკრავი, ცხოველური ტონი, ბიოგენური ამინები, საცობის,ობის, შმორის, მიწისა და სოკოს ტონები. გალორწოება, ბრკე, დამაწერება, მანიტური დუღილი, ნემსიწვერას ტონი და ღვინის სხვადასხვა დეფექტები. ზადიანი ღვინოების გასინჯვა, დისკრიპტორების აღწერა.

ტრენინგი ჩატარდება:

ნინო გაგელიძე

1 დეკემბერი - 19 სთ.

2 დეკემბერი -19 სთ.


მარიამ ხომასურიძე

6 დეკემბერი -19 სთ.

8 დეკემბერი- 19 სთ. 

10 დეკემბერი-13 სთ.

თითოეული ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი.

სერტიფიკატი გაიცემა ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

რეგისტრაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ.: 577 122 118

მის.: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქუჩა №3

georgianwineguild@gmail.com

 

მარიამ ხომასურიძე - ენოლოგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, მევენახეობა-მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი.


 

ნინო გაგელიძე - მიკრობიოლოგი, პროფესორი.

ტრენინგის შინაარსი

  • ხანგრძლივობა : 10 საათი
  • ლექციების რ-ბა : 5
  • მსმენელები : 20
ფასი : 270₾ შეძენა