მევენახეობა

მევენახეობა

  • პედაგოგი
    ლევან უჯმაჯურიძე
  • კატეგორია
    ლექცია
მევენახეობა

ტრეინინგ-კურსი ითვალისწინებს ვენახის გაშენებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების, ვენახის მოვლის აგროტექნოლოგიური და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების, ვაზის მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის მეთოდებისა და სხვა მევანახისათვის  აქტუალური თემატიკების სწავლებას.

სერტიფიკატი გაიცემა ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

- ვაზის კულტურა საქართველოში, მევენახეობა-მეღვინეობის არსებული 
- მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივა;
- საქართველოს მევენახეობის რეგიონები და სპეციფიკური მიკროზონები, მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა.

- ვაზის ჯიშების კლასიფიკაცია, სამეურნეო-ტექნოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით;
- ვაზი და გარემო: ნიადაგები, წყალი, ტემპერატურული რეჟიმი.

- ვაზის სარგავი მასალის წარმოება: სადედეები, ინფრასტრუქტურა, ნამყენი ნერგის წარმოების ტექნოლოგიები, შენახვა;
- ადგილმდებარეობის შერჩევა ახალი ვენახის გასაშენებლად; აგროტექნოლოგიური რუკა და ვენახის გაშენების და მოვლის ბიუჯეტი.

- ახალშენი ვაზის აღზრდისა და მოვლის დაჩქარებული ტექნოლოგიები, ვაზის სხვლა-ფორმირება;
- ვენახის მოვლის აგროტექნოლოგიური და ფიტოსანიტარული ღონისძიებები; ბიომევენახეობა; მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები, რთველი.

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნერი-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. საქართველოს აგრარული, კავკასიის და ტექნიკურ უნივერსიტეტების პროფესორი. სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, გადაშენების პირას მყოფ მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშების მოძიება-აღორძინება, ქართული ვაზის გენოფონდის შესწავლა, დაცვა და სხვა.

მევენახეობა

ტრეინინგ - კურსი ითვალისწინებს ვენახის გაშენებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხებს


ტრენინგზე ხელმოწერის გასაფორმებლად აუცილებელია საიტზე რეგისტრაცია ან ავტორიზაცია!


ავტორიზაცია
რეგისტრაცია

ტრენინგის შინაარსი

  • ხანგრძლივობა : 16 საათი
  • ლექციების რ-ბა : 4 კვირა
  • მსმენელები : 21
ფასი : 348 ლარი შეძენა