საოჯახო ღვინის წარმოება - ხარისხზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები

საოჯახო ღვინის წარმოება - ხარისხზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები

  • პედაგოგი
    მარიამ ხომასურიძე
  • კატეგორია
    ლექცია
საოჯახო ღვინის წარმოება - ხარისხზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები

ტრენინგის განმავლობაში მსმენელი მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას  ხარისხოვანი ღვინის დასაზადებლად განსახორცილებელი ტექნოლოგიური ოპერაციების შესახებ. განხილული იქნება ღვინის დაყენების სრული ციკლი, მარნის რთველისათვის მომზადებიდან ღვინის ჩამოსხმამდე.

სერტიფიკატი გაიცემა ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

 

ენოლოგი.
სამუშაო ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, მევენახეობა-მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი.

ტრენინგის შინაარსი

  • ხანგრძლივობა : 4 საათი
  • ლექციების რ-ბა : 2
  • მსმენელები : -
ფასი : 100₾ შეძენა