სასწავლო კურსი: ,,ღვინის მარკეტინგი და გაყიდვები“

სასწავლო კურსი: ,,ღვინის მარკეტინგი და გაყიდვები“

სასწავლო კურსი განკუთვნილია ღვინის საწარმოს თანამშრომელთათვის, მემარნისათვის, სტარტაპერისათვის. მიღებული ცოდნა მსმენელს დაეხმარება განავითაროს ღვინის ბიზნესი და გაზარდოს წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია. კურსის ხანგძლოვობაა 8 კვირა, კვირაში 2 დღე.

პროგრამა:

 • ღვინის ბაზრები და მოხმარების კულტურა სხვადასხვა ქვეყნებში
 • ღვინის ბრენდები და მათი ისტორიული ადგილი ინდუსტრიაში
 • ღვინის მწარმოებელი ქვეყნები და მათი ეკონომიკური მოდელები
 • ღვინის მარკეტინგის საფუძვლები
 • ღვინო როგორც საბაზრო ფასეულობა
 • ღვინის სავაჭრო მარკა და მისი ნიშნვნელობა
 • ღვინო და კონტენტ მარკეტინგი
 • ღვინის კონტენტის შექმნა
 • ღვინის ლეგენდის შექმნა
 • ღვინის პრომოციის მნიშვნელობა
 • ღვინო და სტრატეგიული მარკეტინგი
 • ღვინო და მისი 7 – P
 • ქვევრის ღვინო და ქვევრის ღვინის ბრენდი
 • ღვინის ქოფივრაითინგი
 • ღვინის ბრენდის კონტენტის შექმნა
 • ინტეგრირებული კომუნიკაციების გეგმა
 • გამოფენა შოუ პირდაპირი ურთიერთობები

სერტიფიკატი გაიცემა ქართულ და ინგლისურ ენაზე

www.studywine.ge